Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa:

 1. zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.freedom.pl, zwanej dalej Stroną Internetową (Rozdział I),
 2. informację o mechanizmach cookies, linkach i odnośnikach do innych stron internetowych (Rozdział II),
 3. informację o pozostałych technologiach zastosowanych przez Freedom na Stronie Internetowej(Rozdział III),
 1. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Freedom Nieruchomości sp. z o.o., 10-020 Olsztyn, ul. Targ Rybny 14, tel.: 22 266 8143 | Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000888843, NIP: 739 381 70 77, kapitał zakładowy: 50.000 zł ; zwana dalej Freedom.

Rozdział I

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Freedom zbiera informacje, dotyczące osób fizycznych działających zarówno w imieniu własnym, jak i reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami, a korzystających z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie Usług świadczonych drogą elektroniczną, zwanych dalej Usługami.
 2. Dane osobowe Klienta są zbierane w przypadku skorzystania przez niego z formularza kontaktowego lub w przypadku subskrypcji Newslettera – w celu wykonania w/w Usług na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o wykonanie Usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3.  W przypadku:
 1. subskrypcji Newslettera Klient podaje adres e-mail,
 2. skorzystania z formularza kontaktowego Klient podaje adres e-mail lub numer telefonu.
 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane przetwarzanie danych odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na Stronie Internetowej Freedom a konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane innym podmiotom przetwarzającym, aby Freedom mogła wykonać Usługi. Podmioty przetwarzające będą przetwarzać dane osobowe w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Freedom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Freedom udostępnia przetwarzane dane osobowe w szczególności następującym podmiotom:
 1. Digital Ocean 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013, VAT ID: EU528002224 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. UAB „MailerLite”, Address: Paupio 28, Vilnius, Lithuania, Registration: 302942057, VAT code: LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego,
 3. Benhauer sp. z o.o. – ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków – w celu profilowania Użytkowników i prowadzenia działań marketingowych,
 4. ASARI SP. z o. o. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, 701-001-09-37 – w celu korzystania z systemu CRM,
 5. Landingi Sp. z o.o., siedzibą ul. Witkiewicza 6, 44-100, Gliwice, NIP: 6762461659, REGON: 122774425, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449404.

Dane osobowe przekazywane nam w ramach formularzy, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze firmy Digital Ocean, znajdującym się w Niemczech, FRA1. Wynika to z faktu, że Freedom korzysta z zewnętrznego serwera, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach oraz wykorzystywanie powierzonych danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 1.  Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Freedom tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Freedom i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Freedom tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 1. W przypadku skierowania żądania Freedom udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.
 2. Klient jest uprawniony do:
 1. skorzystania z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych –  art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Freedom zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 2. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego  danych osobowych- art. 21 RODO,
 3. domagania się usunięcia jego danych osobowych – art. 17 RODO,
 4. domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
 5. dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO,
 6. domagania się sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO,
 7. do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
 8. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 12 należy skontaktować się z Freedom osobiście, w jej siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@freedom.pl lub telefonicznie pod numerem: 22 266 81 43 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Rozdział II

Mechanizm cookies, linki i odnośniki do innych stron internetowych

 1. Freedom wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony Internetowej, zwanej dalej Użytkownikiem.
 2. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatycznym Freedom.
 3. Stosowane przez Freedom cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Freedom wykorzystuje następujące plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 2. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 3. cookies nieszkodliwe: niezbędne do poprawnego działania witryny. Są potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem Użytkownika;
 4. cookies badające: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego Użytkownika;
 5. cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego Użytkownika.
 1. Freedom przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych,  w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.
 2. Freedom stosuje pliki cookies w celu:
 1. zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
 2. dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników,
 3. monitorowania ruchu w serwisie,
 4. zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu,
 5. ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron www,
 6. badania zapisów do Newslettera,
 7. integracji z portalem społecznościowym;
 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Freedom, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Rozdział III

Inne technologie stosowane przez Freedom

 1. Freedom stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony Internetowej:
 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 3. kod śledzenia aplikacji SalesManago (Ben – w celu profilowania Użytkownika i prowadzenia działań marketingowych,
 1. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony Internetowej i nie są wykorzystywane przez Freedom w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, w przypadku wprowadzenia przez Freedom na Stronie Internetowej nowych funkcjonalności mających wpływ na sposób przetwarzania danych osobowych, na sposób wykorzystania plików cookies i innych technologii, a ponadto w przypadku zmiany przepisów prawa.
 2. O każdej zmianie polityki prywatności Freedom poinformuje Klientów i Użytkowników z 7 – dniowym wyprzedzeniem, umieszczając stosowną informację w powyższym zakresie na stronie internetowej.