Home Działki Grzybowo Działka na sprzedaż, Grzybowo, Gajowa, 6778/3685/OGS

Grzybowo, Zachodniopomorskie, ul. Gajowa

Cena 460 000 zł
Cena za m2 425.53 zł/m2
- +
Galeria Mapa
Size Powierzchnia 1081 m2

Szczegóły

Opis

Informacje podstawowe

 • Rynek: Wtórny
 • Cena: 460 000 zł
 • Powierzchnia działki: 1081 m2
 • Cena za m2: 426 zł
 • Przeznaczenie: Budowlana
 • Rodzaj nieruchomości: Działka
 • Numer oferty: 6778/3685/OGS

Warunki zabudowy

 • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej, Tereny usług
 • Wysokość zabudowy: 9
 • Procent możliwej zabudowy: 30

Wygląd i kształt gruntu

 • Kształt działki: Prostokąt
 • Ukształtowanie działki: Płaska
 • Wymiary działki: 23,5 x 46
 • Ogrodzenie: Siatka

Media

 • Ujęcie wody: Miejska w drodze
 • Prąd: W drodze
 • Gaz: W drodze
 • CO miejskie: 1
 • Rodzaj kanalizacji: Miejska na działce

Lokalizacja

 • Adres: Grzybowo, Zachodniopomorskie, ul. Gajowa
 • Droga dojazdowa: Utwardzona

działka budowlana blisko morza, Grzybowo

Atrakcyjnie położona działka budowlana w nadmorskiej miejscowości Grzybowo, blisko morza!

 • doskonała lokalizacja !
 • pełne uzbrojenie w drodze tuż przy granicy działki
 • dojazd drogą utwardzoną, oświetloną
 • możliwa zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza
 • świetna lokata kapitału

Atrakcyjnie położona działka budowlana w nadmorskiej miejscowości Grzybowo, blisko morza! Na sprzedaż niezabudowana działka gruntu o powierzchni 1081 m2 z przeznaczeniem podstawowym - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie uzupełniające – lokal użytkowy np. garaż i budynek gospodarczy. Atrakcyjnie położona, odległość do morza około 950 m. Ogromnym atutem działki jest nie tylko bliska odległość do morza, ale też w pełni zagospodarowany teren w najbliższym otoczeniu- rozwinięta infrastruktura, sieć dróg, zabudowa domów jednorodzinnych, duża ilość zieleni. Działka jest ogrodzona , z nasadzeniami, z pełnym uzbrojeniem w drodze przy granicy działki. Teren suchy, płaski, o regularnym kształcie prostokąta. Wymiary : 23,5 m x 46 m. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F8c MN, U o pow. 0,9146 ha; obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; b) przeznaczenie uzupełniająca – dopuszcza się lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego; 2) zasady zagospodarowania terenu: a) zabudowa wolnostojąca i bliźniacza, garaż wbudowany lub połączony z budynkiem gospodarczym (w przypadku realizacji obu funkcji - w jednej bryle); b) dopuszcza się lokalizację usług handlu lub gastronomii w budynkach położonych na działkach o powierzchni powyżej 1200 m²; c) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy będącej w dobrym stanie technicznym i zagospodarowanie działek zabudowanych oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy; d) istniejącą zabudowę działek na których nie przekroczono wielkości określonych w ustaleniach dla jednostki można rozbudować do tych wielkości; e) dopuszcza się przebudowę zabudowy; f) dopuszcza się zmianę dachu płaskiego na stromy; g) lokalizacja budynku gospodarczego i garażu wolnostojącego w głębi działki; h) parkingi o nawierzchni trawiastej, żwirowej lub z kostek ażurowych wypełnionych trawą; i) ogrodzenie – zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku. j) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokiej; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) linie zabudowy dla budynku mieszkalnego zgodnie z rysunkiem planu: - obowiązująca - utrzymuje się istniejącą linię zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 74KDZ (ul. Szkolną) i od pozostałych dróg dla istniejącej zabudowy; dla nowej zabudowy linia zabudowy 10 m od linii rozgraniczającej drogi 74KDZ (ul. Szkolnej); 10 i 7,5 m od linii rozgraniczającej pozostałych dróg z których są wjazdy na działki zgodnie z rysunkiem planu; - nieprzekraczalne – 7,5 i 5 m od linii rozgraniczającej przyległych pozostałych dróg; 3 i 4 m od granic działek sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi; b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 30%; dla zabudowy z usługami handlu lub gastronomii 35%; c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40% powierzchni działki na której zlokalizowane zostaną usługi handlu i gastronomii i 50% powierzchni działki w pozostałych przypadkach; d) wysokość zabudowy, geometria dachu: - budynek mieszkalny - parterowy z poddaszem użytkowym o wys. do 9 m; na działkach na których zlokalizowane zostaną usługi handlu i gastronomii położonych zgodnie z pkt 2 lit. b dopuszcza się zabudowę 2 kond. z poddaszem użytkowym, o wysokości do 11 m i ścianką kolankową o wys. do 0,9 m, się budynek o architekturze narożnej dla zabudowy położonej w obrębie skrzyżowania; - zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa zgodnie z § 7 ust. 4 ustaleń planu; - elewacja frontowa budynku mieszkalnego od strony dróg z których jest wjazd na działkę; wzdłuż drogi dłuższa oś budynku z wyjątkiem budynku narożnego; - dach budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50°, w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówkopodobne w kolorze brązowym; - dach budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego dwuspadowy, nachylenie połaci dachowych od 20 do 35°, pokrycie materiałem podobnym do budynku mieszkalnego lub gontem bitumicznym; 4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje się w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w § 9 ustaleń planu; 5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: a) możliwość podziału na działki zgodnie z zasadami podziału na rysunkiem planu; b) powierzchnia nowo wydzielanych działek zgodnie z § 11 ustaleń planu; c) zakaz wtórnych podziałów na działki mniejsze, aniżeli wynika to z ustaleń planu; d) regulacja linii rozgraniczającej drogi 74KDZ (ul. Szkolnej); 6) zasady obsługi komunikacyjnej: a) dojazd z przyległych dróg; wykluczyć należy wjazdy z drogi 78KDL o ile istnieją możliwości wjazdu z innej drogi; b) w obrębie działek zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów zgodnie § 15 ustaleń planu; c) regulacja linii rozgraniczającej drogi 74KDZ (ul. Szkolna) i 77KDL (ul. Leśna); 7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie działek do sieci infrastruktury technicznej w przyległych drogach zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w § 16 ustaleń planu. Księga wieczysta -jest. Brak wpisów obciążających lub ograniczających prawo własności. Grzybowo to malownicza, spokojna miejscowość wypoczynkowa położona 3 km od uzdrowiska Kołobrzeg. Szeroka, czysta plaża oraz czysta i ciepła woda Bałtyku w połączeniu z lasami sosnowymi i ścieżkami spacerowymi stwarza idealne warunki do wypoczynku. Ze względu na wysokie walory wypoczynkowe, zakup działki na tym terenie to doskonały pomysł na budowę domu lub jako inwestycja i atrakcyjna lokata kapitału. Nieruchomość prezentuje i wszelkich informacji udziela: Sandra Turska tel. 573 169 179 e-mail: s.turska@freedom.pl

Opiekun oferty

Sandra Turska Agent Nieruchomości

Zostaw mi wiadomość

  Proszę o zaznaczenie zgody.

  Skontaktuj się z nami

  Jak mogę Ci pomóc?

   Proszę o zaznaczenie zgody.